menu


Poprzedni temat «» Następny temat
Regulamin
Autor Wiadomość
Berrylane


Wysłany: 2017-11-09, 20:36   Regulamin
  
Berrylane


regulamin
ogólne

podstawowe

▶ rejestracja na forum jest równoznaczna z akceptacją regulaminu;
▶ każda zmiana w regulaminie zostanie zapowiedziana w temacie z ogłoszeniami;
▶ w przypadku braku odpowiedniego zapisu w regulaminie obowiązują ustalenia zawarte w odpowiednich działach (nieznajomość zawartych tam zasad nie zwalnia z przestrzegania ich);
▶ berrylane funkcjonuje zgodnie z czasem forumowym;
▶ zabrania się kopiowania zawartości forum;
▶ zabrania się umieszczania na forum jakichkolwiek treści pornograficznych, rasistowskich, nazistowskich, ksenofobicznych etc.
▶ zabrania się promowania innych forów za pomocą berrylane;
▶ wszystkie tematy fabularne zakłada administracja za pomocą konta berrylane, poza tematami w miejscu zamieszkania postaci;
▶ forum opiekuje się grupa techniczna (zwana dalej administracją) – do nich należy kierować wszelkie pytania, zażalenia i prośby.
▶ każdy użytkownik jest sobie równy - prosimy więc o wzajemny szacunek i przyjacielską postawę;
▶ uprasza się o rozwiązywanie konfliktów w sposób pokojowy;
▶ sugerujemy załatwiać wszelkie spory poprzez wiadomość prywatną bądź inną formę komunikacji, wykluczającą resztę forum;
▶ w przypadku zauważeniu błędu, zastrzeżeń i pytań należy napisać PW bezpośrednio do administratora, w sb uwagi bardzo łatwo znikają wśród wiadomości;
▶ wypełnienie pól w profilu jest obowiązkowe (nie dotyczy pola Multikonta oraz Mów mi);


techniczne


grafika

▶ avatar postaci musi mieć wymiary 200px szerokości i 320px wysokości;
▶ avatar musi przedstawiać osobę realną;
▶ grafika musi być wykonana ze zdjęcia, niedopuszczane jest użycie gifa.

wizerunek postaci

▶ rezerwacja wizerunku musi nastąpić przed oddaniem karty postaci do sprawdzenia;
▶ wizerunek może być używany tylko przez jedną postać - wyjątek stanowią bliźnięta jednojajowe, o których trzeba wspomnieć w obu kartach postaci;
  od 16.01.2017, zgodnie z Ogłoszeniem #13, na czas nieokreślony obowiązuje zakaz tworzenia bliźniąt jednojajowych
  Od 25.03.2018 zgodnie z Ogłoszeniem #25 powraca możliwość tworzenia bliźniąt jednojajowych na następujących zasadach:
  » Dozwolona ilość bliźniąt jednojajowych na forum to 5 par;
  » W karcie postaci obojga bliźniaków musi znajdować się wzmianka o istnieniu bliźniaczego rodzeństwa;
  » W przypadku obecnych par bliźniąt, kolejna para może stworzyć się tylko wtedy, gdy na forum został jeden z bliźniaków, które istniały wcześniej. Przykładowo, jeśli X i Y były bliźniętami, a Y wpadnie do grupy nieaktywnych, ktoś może stworzyć postać na miejsce Y nawet, jeśli jest już inna piątka par bliźniaków;
  » Rezerwacje wizerunków dla bliźniąt liczone są od momentu wstawienia pierwszej rezerwacji.

▶ istnieje możliwość dwukrotnej zmiany wizerunku, a każdą taką zmianę należy zgłosić w tym temacie;
▶ postać przywracana z nieaktywnych może wrócić z nowym wizerunkiem do gry na forum - taka zmiana wlicza się jednak w poprzedni punkt, czyli możliwość dwukrotnej zmiany wizerunku. Innymi słowy jeśli X wróci wizerunkiem Y to pozostanie jej już wyłącznie jednorazowa możliwość zmiany wyglądu postaci, którą gra. Wyjątkiem pozostaje sytuacja, w której postać nieaktywna nie może wrócić z poprzednim wizerunkiem, gdyż ten obecnie zajęty jest przez innego gracza. W takim przypadku zmiana wyglądu nie jest wlicza w standardowe ograniczenie zmiany wizerunku;
▶ nowy wizerunek nie może różnić się grupą etniczną od poprzedniego;

postać


▶ przypisana jest do jednego konta;
▶ nie można przejmować postaci innego gracza, ale należy liczyć się z tym że MG może wykorzystać nieaktywną postać fabularnie;
▶ Równy miesiąc od momentu ostatniej aktywności (wlicza się w to zalogowanie na forum), wasza postać przechodzi w ręce MG. Oznacza to, że Mistrzowie będą mogli wykorzystać Waszą postać do celów fabularnych w dowolny sposób. Zasada ta oczywiście nie dotyczy postaci dezaktywowanych, które w notatce nie wyraziły chęci na jakąkolwiek ingerencję.
▶ zabrania się tworzenia na forum postaci, które będą dokładnym odwzorowaniem osób realnych i bohaterów z popkultury (książka, film, serial, gra, itp);
▶ możliwe jest dublowanie imion na forum, jednak można je powtórzyć jedynie dwa razy. Trzecia osoba o takim samym imieniu zostanie poproszona o jego zmianę;
▶ jeśli przeszkadza Ci, że ktoś dubluje imię Twojej postaci - spróbuj w sposób kulturalny i uprzejmy dogadać się z tą osobą przez pw;
▶ powielanie nazwisk możliwe jest tylko w obrębie rodziny;

multikonta

▶ można posiadać 3 konta nie objęte żadnymi ograniczeniami;
▶ przed założeniem czwartej i każdej kolejnej postaci każdy ma OBOWIĄZEK w wiadomości prywatnej wysłanej na konto Berrylane wykazać, jakie do tej pory ma multikonta, wraz z podaniem ilości postów jakie na nich posiada. Dopiero po otrzymaniu jasnej zgody od Administracji postać może utworzyć nowe konto według poniższych wymagań:
  • 4 konto = po 15 postów fabularnych na pozostałych postaciach,
  • 5 konto = po 30 postów fabularnych na 3 postaciach, 15 na poprzednio utworzonym multikoncie (czwartym);
  • 6 konto = po 45 postów fabularnych na 3 postaciach, 30 na czwartym z kolei, 15 na poprzednio utworzonym multikoncie (piątym);
  • 7 konto = po 60 postów fabularnych na 3 postaciach, 45 na czwartym z kolei, 30 na piątym, a 15 na poprzednio utworzonym multikoncie (szóstym);
  • itd

▶ Administracja ma prawo do niewyrażenia zgody utworzenia nowego konta, jeżeli poprzednie konta danego gracza notorycznie trafiają do grupy "nieaktywni" lub posty dodawane są zawsze "na ostatnią chwilę";


karta postaci

▶ jest obowiązkowa dla każdego użytkownika chcącego uczestniczyć w życiu fabularnym forum;
▶ umieszczana w temacie budowa;
▶ skończoną kartę postaci należy podbić kolejnym postem o dowolnej treści;
▶ maksymalny czas na sprawdzenie karty postaci przez administrację wynosi 24h od momentu jej podbicia przez użytkownika;
▶ wszystkie uwagi dotyczące karty będą wysyłane do użytkownika poprzez prywatną wiadomość;
▶ po otrzymaniu wiadomości z uwagami od administracji, użytkownik ma 48h na naniesienie poprawek, po tym czasie wizerunek wraca do obiegu, chyba że rezerwacja stanowi inaczej;
▶ przed rozpoczęciem rozgrywki fabularnej istnieje możliwość wprowadzenia drobnych zmian w karcie postaci, o ile zostaną one zaakceptowane przez administrację poprzez wiadomości prywatne;

dziennik

▶ założenie dziennika i wypełnienie w nim pierwszego posta z informacjami dotyczącymi postaci jest obowiązkowe jedynie dla postaci chętnych do odbywania sesji z MG (czytaj eventy, mini eventy, losowanie zadań etc.);
▶ prowadzenie swojego dziennika w oparciu o kalendarium przeprowadzanych gier nie jest wymagane;
▶ osoby, które chcą wykorzystać swój dziennik jako kalendarium rozgrywek, lecz nie chcą uczestniczyć przy tym w wątkach Mistrza Gry, nie muszą w pierwszym poście wypełniać wskazanego przez Administrację informatora;
▶ jeżeli ktoś nie życzy sobie pełnej ingerencji MG ma prawo właśnie w dzienniku wskazać maksymalnie trzy rzeczy, na które się nie zgadza. Niewypełnienie tego pola wskazuje, że postać zgadza się na wszystkie akcje prowadzone z kont Huntsman oraz Spirits. Wskazanie większej ilości rzeczy zabronionych nie jest akceptowane - nadprogramowe ograniczenia zostaną zignorowane.


nieaktywność & dezaktywacja
& usuwanie kont

▶ postać, na której w ciągu siedmiu dni od zaakceptowania karty postaci nie pojawi się post rozpoczynający, trafia do grupy nieaktywnych;
▶ postać, na której kolejny post nie pojawi się w ciągu dziesięciu dni i nie ma zgłoszonej nieobecności na ten czas, trafia do grupy nieaktywnych;
▶ czas na napisanie posta siódmego i dziesiątego dnia kończy się o godzinie 23:59, o godzinie 00:00 wizerunek może przejąć inny użytkownik;
▶ aby wydobyć postać z grupy nieaktywnych należy napisać post fabularny i zgłosić to w tym temacie, upewniwszy się że wizerunek postaci nie jest zajęty przez innego użytkownika. Aby proces aktywacji został zaakceptowany, przed wysłaniem kodu o przywrócenie postaci należy w odpowiednim temacie zarezerwować wizerunek postaci;
▶ w przypadku nieaktywnego konta postaci, które gracz pragnie przywrócić należy zastosować się do ilości wymaganych postów regulowanych w punkcie dotyczącym tworzenia kolejnej postaci na forum, patrz sekcja: MULTIKONTA;
▶ w momencie aktywacji postaci możliwe jest wprowadzenie jedynie kosmetycznych poprawek w karcie postaci, jak zmiana nazwiska, miejsca zamieszkania czy stanu cywilnego postaci. Większe zmiany, jak spory fragment biografii czy charakter postaci nie zostaną zaakceptowane, wówczas należy założyć nowe konto;
▶ dezaktywacja odbywa się w tym temacie i polega na wypełnieniu krótkiego formularza;
▶ wizerunek trafia do obiegu natychmiast po pojawieniu się posta z dezaktywacją;
▶ konta, które miały zaakceptowaną kartę postaci ale w międzyczasie trafiły do grupy nieaktywnych, są usuwane w terminie sześciu miesięcy od daty ostatniego zalogowania na forum;
▶ konta, które nie wstawiły bądź nie dokończyły kart postaci, są usuwane w terminie miesiąca od daty ostatniego zalogowania na forum.
▶ postaciom nieaktywnym nie przysługują przywileje posiadane przez postacie aktywne. Nie mogą one brać udziału w eventach, konkursach i innych atrakcjach organizowanych przez MG czy Administratorów. Nie zwalnia ich to jednak z przestrzegania zasad zawartych w regulaminie.


fabularne

posty fabularne

▶ za posty fabularne uważa się cały dział Berry i Seattle, rozmowy telefoniczne, retrospekcje, podróże, temat z transportem i rozgrywki eventowe (chyba, że w temacie Administracja ustaliła inaczej);
▶ w przypadku rozmów telefonicznych wiadomość uznawana jest za post fabularny, jeżeli składa się z przynajmniej 10 zdań lub 1200 znaków ze spacjami;
▶ minimalna długość posta fabularnego nie powinna być krótsza od 1200 znaków wraz ze spacjami, a w eventach 10 zdań lub 1200 znaków wraz ze spacjami (chyba, że w temacie eventu Mistrz Gry ustalił inaczej);
▶ decyzją Administracji uznaje się, iż posty w dziale upside down nie są uznawane za posty fabularne, a to oznacza, że nie chronią postaci przed trafieniem do grupy nieaktywnych;

rozgrywka fabularna

▶ rozgrywkę fabularną można rozpocząć dopiero po otrzymaniu akceptacji karty postaci przez administrację;
▶ zabrania się prowadzenia rozgrywek między swoimi postaciami;
▶ post pod postem dozwolony jest jedynie w rzeczach osobistych postaci i miejscach zamieszkania lub w przypadku, gdy w jednym temacie kończymy rozgrywkę poprzez oznaczenie jej jako /zt i rozpoczynamy kolejną grę z innym graczem;
▶ podczas eventu dopuszczalne jest umieszczenie kilku swoich postaci w jednym temacie, chyba że w temacie Mistrz Gry ustalił inaczej;
▶ Mistrz Gry jest uprawniony do wykorzystania postaci, która zapisała się na listę osób chętnych do wzięcia udziału w evencie, ale się na nim nie pojawiła;
▶ przejąć lokację do gry zajmowaną przez innych użytkowników można jedynie wtedy kiedy ostatni post dodany jest przez osobą nieaktywną lub jeśli nie pojawił się w niej żaden nowy post od 10 dni (wyjątkiem są nieobecności, które chronią temat aż do ich zakończenia);
▶ przy postach o tematyce erotycznej i brutalnej należy umieścić widoczny znak '+18' a także zastosować opcję hide;
▶ pomimo inspiracji różnymi dziełami i wplecionego w fabułę wątku kryminalnego, na forum nie występują żadne nadprzyrodzone siły;
▶ nie uśmiercamy i nie okaleczamy postaci innych użytkowników, bez ich uprzedniej zgody i kontaktu z kimś z ekipy technicznej. Podczas wkraczania w interakcję z innym użytkownikiem należy pamiętać o ograniczeniach działań MG, jakie dany gracz podał w swoim dzienniku;
▶ Mistrz Gry uprawniony jest do reagowania w sytuacji, w której postać naraża swoje życie udając niezniszczalnego lub przez własną lekkomyślność. Użytkownik zaś ma prawo do obrony koniecznej w przypadku ataku przez drugiego użytkownika. W obu przypadkach nawołujemy do zachowania realizmu;
▶ zabrania się ingerencji w czyjąś rozgrywkę fabularną, jeżeli osoby biorące w niej udział nie wyraziły na to uprzedniej zgody, dotyczy to także rozpowszechniania informacji, których postać nie była w stanie usłyszeć lub poznać;
▶ ciąża postaci powinna trwać minimum trzy realne miesiące.


multilokacja

▶ na forum dozwolona jest multilokacja (pisanie w kilku tematach jednocześnie) pod warunkiem zachowania chronologii zdarzeń;

  
[Profil]
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
[ ZAMKNIĘTY ]
Nie możesz pisać nowych tematów
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Wersja do druku
Dodaj temat do ulubionych

Skocz do:  
BERRYLANE POGODA
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 5