• Zaloguj
 • Rejestracja
 • Berrylane :: REGULAMIN
  nieznajomy
 • ABY FORUM DZIAŁAŁO PRAWIDŁOWO, ZALECAMY WYKONANIE TWARDEGO RESETU - CTRL + F5, CTRL +FN +F5 LUB COMMAND +OPTION +R
 • Wraz z majem w centrum Berrylane ruszyły przygotowania do obchodów Armed Forces Day. Tegoroczny festyn zostanie wzbogacony o grę terenową.
 • Policja donosi, że na terenach White Hills, dookoła drzwi wielu domów nieznany sprawca rozmazał czerwoną ciecz. Zgłoszono też znalezione w okolicy niepokojące ołtarzyki.
 • W Crimson Woods zauważono tajemniczą wycinkę drzew, a władze miasta milczą na ten temat.
 • Granica między gangiem, a praworządnymi mieszkańcami Berrylane w ostatnim czasie zaczęła się zacierać - zaleca się omijać tereny Pink Waters.
 • WYKORZYSTAJ SWÓJ KUPON - WARUNKI REALIZACJI KUPONÓW GRACZA
 • DZIENNIKI ODZNACZEŃ - ZBIERAJ PUNKTY I WYMIENIAJ JE NA NAGRODY
 • #5 WIADOMOŚCI MAJ/CZERWIEC
 • ZADANIA LOSOWE
 • UWAGA! ZAGINĄŁ EDWARD R
 • - SZYBKIE POSZUKIWANIA ZNAJDŹ PARTNERA DO GIER
 • urodzinowa loża - wyniki głosowania
 • Stevie / ANKO
  Colter / Maja
  Lilianne / Lilka
  Bowie / Ania
  Raine / Ada


  Berrylane Strona Główna » Organizacja » Centrum dowodzenia » Punkt informacyjny » REGULAMIN
  Poprzedni temat «» Następny temat
  Berrylane  -


  -


  -

  Berrylane
  administrator
    
  FALLEN CLOUD
     .

    
  .

    
  100 y.o.

    
  100 cm

    


  2019-06-15, 11:58


  regulamin
  ▶ I. PODSTAWOWE

  1. Rejestracja na forum jest równoznaczna z akceptacją regulaminu. Każda jego zmiana zapowiedziana będzie w temacie ogłoszenia.
  2. W przypadku braku odpowiedniego zapisu w regulaminie obowiązują ustalenia zawarte w odpowiednich działach, a nieznajomość zawartych tam zasad nie zwalnia z przestrzegania ich. Jeśli wystąpią kwestie sporne, których rozwiązania nie są uregulowane przez regulamin, administracja zastrzega sobie prawo do rozstrzygania ich indywidualnie.
  3. Forum opiekuje się grupa techniczna (zwana także Administracją) i to do nich należy kierować wszelkie pytania, zażalenia i prośby.
  4. Zabrania się umieszczania na forum jakichkolwiek treści pornograficznych, rasistowskich, nazistowskich, ksenofobicznych etc.
  5. Wszelkie spory należy rozstrzygać drogą prywatną, z zachowaniem wzajemnego szacunku i kultury wypowiedzi. Jeśli niezbędna jest interwencja Administratora, należy zgłosić się do wybranego przez siebie opiekuna i przedstawić mu zaistniały problem.
  6. Wszyscy gracze Berrylane są sobie równi.
  7. Treści zgromadzone na Berrylane są autorstwa grupy technicznej i uprasza się o ich niekopiowanie. W ich skład wchodzą teksty, kody oraz grafika, która stanowi szatę graficzną forum.
  8. Wszelkie znalezione błędy należy kierować w odpowiednim temacie lub drogą prywatną do wybranego opiekuna forum.
  9. Na Berrylane panuje całkowity zakaz przywłaszczania sobie cudzych postów, kart postaci etc. Wszelkie próby kradzieży nie swoich prac karane będą ostrzeżeniem.
  10. Wszystkie tematy fabularne w subforach "Berrylane" oraz "Seattle" zakładane są z konta Berrylane - wyjątek stanowią tematy w miejscu zamieszkania postaci.
  11. Rozgrywki fabularne (poza retrospekcjami i grami rozgrywanymi w dziale "Upside down") toczą się zgodnie z czasem realnym.
  12. Wszystkie godziny wymienione w regulaminie oraz tematach organizacyjnych dotyczą czasu forumowego, chyba że zaznaczono inaczej.
  13. Zabrania się promowania innych forów i witryn poprzez Berrylane.
  14. Pomimo inspiracji różnymi dziełami i wplecionego w fabułę wątku kryminalnego, na forum nie występują żadne nadprzyrodzone siły.


  ▶ II. TECHNICZNE

  1. Wypełnienie pól profilowych jest obowiązkowe. Wyjątek stanowią pola "mów mi", "multikonta" oraz "instagram".
  2. Avatar postaci musi mieć wymiary 200x320 px (szerokość x wysokość). Grafika musi przedstawiać postać realną i nie może prezentować innej osoby niż ta, którą zgodnie z regulaminem dany gracz do niej przypisał.
  3. Niedozwolone jest wykorzystywanie gifów oraz fan artów (digital painting i pozostałe formy grafiki) w formie avatarów.
  4. Przed oddaniem karty postaci do sprawdzenia należy zarezerwować wybrany wizerunek w odpowiednim dziale.
  5. Wizerunek postaci może być powielony przez dwie lub więcej postaci, jeśli użytkownicy wyrażą chęć posiadania bliźniąt jednojajowych. W tym przypadku należy jednak wspomnieć o posiadanych bliźniętach w każdej karcie postaci rodzeństwa.
  6. Każdy gracz ma prawo do posiadania trzech postaci, które posiadają bliźnięta jednojajowe.
  7. Czas trwania rezerwacji dla bliźniąt jednojajowych liczony jest od momentu wstawienia pierwszej rezerwacji.
  8. Po zaakceptowaniu karty postaci istnieje możliwość dwukrotnej zmiany wizerunku, a każdą z nich należy zgłosić w temacie zamówienia. Nowy wizerunek nie może różnić się grupą etniczną od poprzedniego. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy wizerunek postaci został zajęty przez innego gracza. W takim przypadku obowiązują ustalenia z punktu VI. 8.


  ▶ III. POSTAĆ

  1. Każda postać jest przypisana do jednego konta, przy czym zabronione jest przejmowanie postaci innego gracza.
  2. Równy miesiąc od momentu ostatniego zalogowania na forum, wasza postać przechodzi w ręce MG. Oznacza to, że Mistrzowie będą mogli wykorzystać Waszą postać do celów fabularnych w dowolny sposób. Zasada ta oczywiście nie dotyczy postaci dezaktywowanych, które w notatce nie wyraziły chęci na jakąkolwiek ingerencję.
  3. Zabrania się tworzenia na forum postaci, które będą dokładnym odwzorowaniem osób realnych i bohaterów z popkultury (książka, film, serial, gra, itp). Administracja zastrzega sobie prawo do odmowy akceptacji, jeśli przedstawiona historia postaci znacznie odbiega od granic dobrego smaku i w sposób rażący łamie akceptowalne normy społeczne.
  4. Na forum zabronione jest dublowanie imion oraz przydomków postaci. Za dublowanie uznaje się używanie w loginie zajętego już imienia bądź skrótu (zdrobnienia) istniejącej postaci, który widnieje w spisie zajętych wizerunków, oraz zawieranie ich w dowolnym miejscu karty postaci (np. używanie drugiego imienia bądź przezwiska). Administracja dodatkowo rości sobie prawo do ingerencji, gdy gracz nagminnie posługuje się zajętym imieniem/skrótem w postach fabularnych, choć jego karta postaci zaakceptowana została z innymi personaliami. Jedynym wyjątkiem, w którym dopuszcza się dublowanie powyższych, jest sytuacja, gdy gracz przywraca nieaktywną postać noszącą imię zajęte w danym momencie przez inną aktywną postać.
   a) Za zajęte imiona uważa się wszystkie te, które zostały wymienione w temacie spisy wizerunków (KLIK).
   b) Każdy gracz ma prawo zastrzec w dowolnym momencie imię oraz jego pochodne każdej swojej postaci w prywatnej wiadomości do któregoś z administratorów, wówczas lista zostaje automatycznie zaktualizowana.
   c) W przypadku kwestii spornych administracja zastrzega sobie prawo do rozstrzygania poszczególnych sytuacji indywidualnie.

  5. Powielanie nazwisk jest możliwe jedynie w obrębie rodziny.


  ▶ IV. MULTIKONTA

  1. Każdy gracz może posiadać trzy konta nieobjęte żadnymi ograniczeniami.
  2. Przed założeniem czwartej i każdej kolejnej postaci, użytkownik ma OBOWIĄZEK w wiadomości prywatnej wysłanej na konto Berrylane wykazać wszystkie posiadane multikonta wraz z ilością postów, jakie na nich posiada. Dopiero po otrzymaniu jasnej zgody od Administracji użytkownik może otrzymać akceptację karty nowej postaci.
  3. W przypadku chęci posiadania większej ilości multikont (do dziesięciu włącznie), ilość postów wymaganych do akceptacji prezentuje się następująco:
   • 4 konto = po 15 postów fabularnych na pozostałych postaciach;
   • 5 konto = po 30 postów fabularnych na 3 postaciach, 15 na poprzednio utworzonym multikoncie (czwartym);
   • 6 konto = po 45 postów fabularnych na 3 postaciach, 30 na czwartym z kolei, 15 na poprzednio utworzonym multikoncie (piątym);
   • 7 konto = po 60 postów fabularnych na 3 postaciach, 45 na czwartym z kolei, 30 na piątym, a 15 na poprzednio utworzonym multikoncie (szóstym);
   • 8 konto = po 75 postów fabularnych na 3 postaciach, 60 na czwartym z kolei, 45 na piątym, 30 na szóstym, 15 na poprzednio utworzonym (siódmym);
   • itd.

  4. Dopuszcza się posiadanie maksymalnie dziesięciu multikont.
   a) Po wejściu w życie punktu regulaminu skasowanie jednego z multikont powyżej posiadania regulaminowych dziesięciu nie umożliwia zastąpienia go nowym multikontem. Stworzenie nowego multikonta możliwe jest tylko wtedy, gdy gracz posiada maksymalnie dziewięć aktywnych kont.
   b) W przypadku posiadania maksymalnej ilości kont oraz posiadania kuponu multikonto wykorzystać można go dopiero, gdy jedno z kont zostanie wcześniej zdezaktywowane.

  5. Każdy gracz aktywujący któreś ze swoich nieaktywnych kont ma prawo zadecydować o tym, którym z kolei kontem będzie konto przywracane. Punkt ten ma zastosowanie przede wszystkim w przypadku naliczania fabularnych postów potrzebnych do stworzenia kolejnego konta. Gracz może zdecydować, czy kieruje się wówczas datą akceptacji karty przywracanego konta, czy wybiera datę aktywacji postaci. W każdym przypadku do stworzenia nowego konta potrzebna będzie odpowiednio duża liczba postów wynikająca z punktu IV. 3 regulaminu.
  6. Administracja ma prawo do niewyrażenia zgody utworzenia nowego konta, jeżeli poprzednie konta danego gracza notorycznie trafiają do grupy „nieaktywni” lub posty dodawane są zawsze „na ostatnią chwilę".


  ▶ V. KARTA POSTACI & DZIENNIK

  1. Każdy gracz chcący być częścią gry fabularnej na Berrylane musi posiadać zaakceptowaną kartę postaci.
  2. Karty oczekujące na akceptację muszą być dodane w subforum budowa, a ich ukończenie powinno być zgłoszone poprzez podbicie tematu karty dowolnym postem.
  3. Maksymalny czas na sprawdzenie karty postaci przez administrację wynosi 24h od momentu jej podbicia przez użytkownika.
  4. Wszystkie uwagi dotyczące karty będą wysyłane do użytkownika poprzez prywatną wiadomość, a użytkownik zyskuje tym samym 48h na naniesienie poprawek. Po tym czasie wizerunek wraca do obiegu, chyba że rezerwacja stanowi inaczej.
  5. Przed rozpoczęciem rozgrywki fabularnej istnieje możliwość wprowadzenia drobnych zmian w karcie postaci, co należy skonsultować z Administracją drogą prywatną.
  6. Założenie dziennika i wypełnienie w nim pierwszego posta z informacjami dotyczącymi postaci jest obowiązkowe jedynie dla postaci zainteresowanych ingerencją MG (czytaj eventy, mini eventy, losowanie zadań etc.)
  7. Prowadzenie swojego dziennika w oparciu o kalendarium przeprowadzanych gier nie jest wymagane.
  8. Jeżeli gracz nie życzy sobie pełnej ingerencji MG ma prawo w dzienniku wskazać maksymalnie trzy rzeczy, na które się nie zgadza. Niewypełnienie tego pola wskazuje, że postać zgadza się na wszystkie akcje prowadzone z kont Huntsman oraz Spirits. W przypadku wskazania większej ilości nieakceptowanych rzeczy, respektowane będą jedynie trzy pierwsze wymienione punkty.


  ▶ VI. NIEAKTYWNOŚĆ & DEZAKTYWACJA & USUWANIE KONT

  1. Postać, na której koncie w ciągu siedmiu dni od zaakceptowania karty postaci nie pojawi się pierwszy post fabularny, trafia do grupy nieaktywnych.
  2. Postać, na której koncie kolejny post nie pojawi się w ciągu dziesięciu dni, trafia do grupy nieaktywnych. Wyjątek stanowią osoby przebywające na nieobecności.
  3. Czas na napisanie posta siódmego i dziesiątego dnia kończy się o godzinie 23:59, o godzinie 00:00 wizerunek może przejąć inny użytkownik.
  4. Aby wydobyć postać z grupy nieaktywnych należy w odpowiednim temacie zarezerwować wizerunek postaci, upewniając się, że nie jest on zajęty przez innego gracza. Następnie należy napisać post fabularny i zgłosić to w temacie zamówienia.
  5. Postać, która znalazła się w grupie nieaktywnych może zostać przywrócona do gry w ciągu 24h (liczone od dnia, w którym upłynął jej czas na napisanie posta fabularnego) bez konieczności zachowania wymogów postowych dotyczących tworzenia multikont ( punkt IV. 3). W tym czasie nie może jednak zostać utworzone żadne nowe multikonto.
  6. Każdy gracz może dezaktywować swoją postać bez żadnych konsekwencji. By tego dokonać, powinien wypełnić specjalny formularz, który odnajdzie w dziale "zamówienia". Wizerunek kasowanej postaci trafia do obiegu natychmiast po pojawieniu się posta z dezaktywacją.
  7. Postaciom nieaktywnym nie przysługują przywileje posiadane przez postacie aktywne. Nie mogą one brać udziału w eventach, konkursach i innych atrakcjach organizowanych przez MG czy Administratorów. Nie zwalnia ich to jednak z przestrzegania zasad zawartych w regulaminie.
  8. Postać przywracana z nieaktywnych może wrócić z nowym wizerunkiem do gry na forum, jednak taka zmiana traktowana jest jako możliwość dwukrotnej zmiany wizerunku. Wyjątkiem pozostaje sytuacja, w której postać nieaktywna nie może wrócić z poprzednim wizerunkiem, gdyż ten obecnie zajęty jest przez innego gracza. W takim przypadku zmiana wyglądu nie jest wliczana w standardowe ograniczenie zmiany wizerunku.
  9. W momencie aktywacji postaci możliwe jest wprowadzenie jedynie kosmetycznych poprawek w karcie postaci, takich jak zmiana nazwiska, miejsca zamieszkania czy stanu cywilnego postaci.
  10. Konta, które nie wstawiły bądź nie dokończyły kart postaci, są usuwane w terminie miesiąca od daty ostatniego zalogowania na forum.
  11. Pomiędzy "dezaktywacją" a ponowną "aktywacją" postaci X musi upłynąć co najmniej dziesięć dni (liczone godzinowo).
  12. Temat "aktywacji" oraz "dezaktywacji" dostępny jest do wglądu publicznego w subforum "archiwum".


  ▶ VII. POSTY FABULARNE

  1. Za posty fabularne uważa się cały dział Berry i Seattle, rozmowy telefoniczne, retrospekcje, podróże, pamiętniki, temat z transportem i rozgrywki eventowe (chyba że w temacie Administracja ustaliła inaczej).
  2. Minimalna długość posta fabularnego nie powinna być krótsza od 1200 znaków wraz ze spacjami.
  3. Na forum dozwolona jest multilokacja (pisanie w kilku tematach jednocześnie) pod warunkiem zachowania chronologii zdarzeń.
  4. Zabrania się prowadzenia rozgrywek między swoimi postaciami (wyjątek stanowią sesje grupowe oraz eventy, chyba że w temacie Mistrz Gry ustalił inaczej).
  5. Lokację zajmowaną przez innych użytkowników można przejąć, kiedy ostatni post pojawił się 10 dni temu, lub postać biorąca udział w danym wątku jest nieaktywna. Wyjątek stanowi sytuacja, w której co najmniej jeden z użytkowników przebywa na nieobecności.
  6. Posty o tematyce erotycznej i/lub brutalnej należy zamieszczać z włączoną opcją "hide".
  7. Zabrania się uśmiercania i okaleczania postaci innych użytkowników bez ich uprzedniej zgody i kontaktu z ekipą techniczną.
  8. Mistrz Gry uprawniony jest do reagowania w sytuacji, w której postać w sposób lekkomyślny i daleki od realizmu naraża życie swoje lub postaci, z którą toczy wątek.
  9. Zabrania się ingerencji w czyjąś rozgrywkę fabularną, jeżeli osoby biorące w niej udział nie wyraziły na to uprzedniej zgody. Dotyczy to także rozpowszechniania informacji, których postać nie była w stanie usłyszeć lub poznać.
  10. Na forum zabrania się prowadzenia działań, które mają na celu sztuczną ochronę wizerunku oraz takich, które potraktowane mogą zostać jako próba oszustwa graczy i Administracji. Za podobne działania uznajemy:
  - przeklejanie na forum posta, którego napisało się na innym forum (wyjątek stanowi tzw. "przeprowadzka" postaci z innego forum - w tym przypadku należy skontaktować się z Administracją);
  - przeklejanie posta daną postacią, którego napisało się uprzednio inną postacią na tym samym forum, lecz w innym terminie;
  - kasowanie ostatniego napisanego posta i wklejanie go ponownie, w celu przedłużenia czasu na napisanie kolejnego.
  11. Wszelkie próby powyżej opisanych działań traktowane będą jako naruszenie regulaminu i piętnowane będą upomnieniami. Ponadto posty dodane w ten sposób nie będą akceptowane jako zgodne z regulaminem, a więc nie będą mogły chronić gracza przed utratą wizerunku.
  12. Ciąża postaci powinna trwać minimum sześć realnych miesięcy.
  13. Posty w dziale upside down (alternatywne życie) nie są uznawane za posty fabularne, co oznacza, że nie chronią postaci przed trafieniem do grupy nieaktywnych.    

  berrylane
  .
  piszę posty
   
  Wyświetl posty z ostatnich:   
  Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi
  Nie możesz pisać nowych tematów
  Nie możesz odpowiadać w tematach
  Nie możesz zmieniać swoich postów
  Nie możesz usuwać swoich postów
  Nie możesz głosować w ankietach
  Nie możesz załączać plików na tym forum
  Możesz ściągać załączniki na tym forum
  Dodaj temat do Ulubionych
  Wersja do druku

  Skocz do: